คนที่กำลังออนไลน์

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจากห้องสมุดแผนกมัธยมปลาย -

ข่าวประกาศจาก...ห้องสมุดแผนก ม. ปลาย

 

ยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

ห้องสมุด ม.ปลาย จะเปิดให้บริการ

ตั้งแต่เวลา 7.30 น. - 18.00 น.

ยกเว้น วันพฤหัสบดี ที่จะเปิดถึง 16.30 น.


 

 เปลี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิด ห้องสมุด Powers' Hall -

เปลี่ยนแปลงเวลาการเปิด-ปิด ห้องสมุดPowers' Hall

และเวลาบริการยืม-คืน

เปิด 7.30-17.30 น.

บริการยืม 12.00-12.30
และ 16.00-17.15 น.

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
Get This? Newsflash Scroller PRO for Mambo 4.5.1, © 2004 webraydian.com

หนังสือน่าอ่านหอสมุดมาลามาศ " สิงหาคม 2562"


1.เข็นเด็กขึ้นภูเขา ตอน บาดแผลของวัยว้าวุ่น

 

ผู้แต่ง  เบญจพร  ตันตสูติ เลขเรียกหนังสือ 155.5 บ - ข

 

รวม20บทความ เพื่อความเข้าใจวัยรุ่น และ ครอบครัวจากเรื่องราวในซีรีส " ฮอร์โมนวัยว้าวุ่น " ซีซั่น 1-3


 

2.ครูบาเจ้าศรีวิชัย

 

ผู้แต่ง  สมาคมชาวลำพูน เลขเรียกหนังสือ อ.922.943 ส - ค

 

หนังสือครูบาเจ้าศรีวิชัย1ชุด มี3 เล่มได้บอกเล่าเรืองราวของครูบาเจ้าศรีวิชัยไว้อย่างละเอียดครบถ้วนตลอดชีวิตของท่าน


 

3.หนังกวาง ไม้ฝาง ช้าง ของป่า การค้าอยุธยา

 

ผู้แต่ง  วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ เลขเรียกหนังสือ 969.3 ว - ห

 

หนังสือเล่มนี้ได้วิเคราะห์ให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของผู้คนต่างชนชั้นในสังคมสยาม ที่มีระบบเศรฐกิจ และการค้าในอดีตของอยุธยา


 

4.ไทยปราณ

 

ผู้แต่ง  มานพ  ประภาษานนท์ เลขเรียกหนังสือ 613.71 ม - ท

 

ไทยปราณ เป็นการบริหารร่างกายเพื่อสร้างพลังภายในเพื่อป้องกันและบรรเทาปวดทุกส่วนของร่างกายที่คิดค้นโดยนักกายภาพไทย


 

5.ไวยากรณ์ภาษาไทยถิ่นเหนือ

 

ผู้แต่ง  สรบุศย์  รุ่งโรจน์สุวรรณ เลขเรียกหนังสือ 495.917 ส - ว

 

หนังสือเล่มนี้ เผยแพร่ความรู้ ทางวิชาการด้านไวยกรณ์ แก่ บุคคลที่มีความสนใจภาษาไทยถิ่นเหนือ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

 

 

 

surapee sangsuwan