วันเสาร์, กันยายน 18, 2021

ติดต่อเรา

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
177 ถ. แก้วนวรัฐ ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000
โทร. 053- 242038 , 053- 242550

ห้องสมุด Powers’ Hall (แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย) ต่อ 346
หอสมุดมาลามาศ ต่อ 230 หรือ 235
ห้องสมุดแผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย ต่อ 624

https://www.facebook.com/PRCLibrary