คนที่กำลังออนไลน์

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจากห้องสมุดแผนกมัธยมปลาย -

ข่าวประกาศจาก...ห้องสมุดแผนก ม. ปลาย

 

ยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

ห้องสมุด ม.ปลาย จะเปิดให้บริการ

ตั้งแต่เวลา 7.30 น. - 18.00 น.

ยกเว้น วันพฤหัสบดี ที่จะเปิดถึง 16.30 น.


 

 เปลี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิด ห้องสมุด Powers' Hall -

เปลี่ยนแปลงเวลาการเปิด-ปิด ห้องสมุดPowers' Hall

และเวลาบริการยืม-คืน

เปิด 7.30-17.30 น.

บริการยืม 12.00-12.30
และ 16.00-17.15 น.

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
Get This? Newsflash Scroller PRO for Mambo 4.5.1, © 2004 webraydian.com

เกี่ยวกับห้องสมุด

ห้องสมุดโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ วิทยาลัย ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นมาในสมัยของ

พ่อครูดร.วิลเลียม แฮรีส จวบจนมาถึงสมัยของท่านอาจารย์หมวก ไชยลังการณ์ ซึ่ง

ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ผู้จัดการ ท่านได้เล็งเห็นความสำคัญของห้องสมุด ซึ่ง

ควรเป็นศูนย์รวมแหล่งค้นคว้าหาความรู้ให้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้

กว้างไกล รักการอ่าน รู้จักศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเองและใช้เวลาว่าง ให้เป็น

ประโยชน์ จึงได้ปรับปรุงห้องสมุด ของโรงเรียนปรินส์ฯ ตลอดมา

 

ปัจจุบันห้องสมุดโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย แบ่งออกเป็น 3 ห้องสมุด

เพื่อความเหมาะสมและสะดวกกับผู้ใช้บริการ  คือ


1. หอสมุดมาลามาศ

2. ห้องสมุดPowers' Hall3. ห้องสมุดแผนกมัธยมปลาย (D.G. Collins)