คนที่กำลังออนไลน์

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจากห้องสมุดแผนกมัธยมปลาย -

ข่าวประกาศจาก...ห้องสมุดแผนก ม. ปลาย

 

ยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

ห้องสมุด ม.ปลาย จะเปิดให้บริการ

ตั้งแต่เวลา 7.30 น. - 18.00 น.

ยกเว้น วันพฤหัสบดี ที่จะเปิดถึง 16.30 น.


 

 เปลี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิด ห้องสมุด Powers' Hall -

เปลี่ยนแปลงเวลาการเปิด-ปิด ห้องสมุดPowers' Hall

และเวลาบริการยืม-คืน

เปิด 7.30-17.30 น.

บริการยืม 12.00-12.30
และ 16.00-17.15 น.

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
Get This? Newsflash Scroller PRO for Mambo 4.5.1, © 2004 webraydian.com

กิจกรรมห้องสมุด

ประมวลภาพกิจกรรม งานสัปดาห์ห้องสมุด ห้องสมุดแผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2557

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประมวลภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด

ประจำปีการศึกษา 2557

 

กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ทางห้องสมุดทั้ง 3 แห่งได้แก่ ห้องสมุด Powers Hall, หอสมุดมาลามาศ และห้องสมุดม.ปลาย ได้มีการจัดการปฐมนิเทศให้กับนักเรียนในแต่ละแผนก ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6, มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยรูปแบบและวิธีการในการจัดกิจกรรมจะแตกต่างกันออกไปตามระดับช่วงชั้น เพื่อให้สอดคล้องกับทักษะและความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละวัย

 

ห้องสมุด Powers Hall (ห้องสมุดระดับประถมศึกษา)

มีการบรรยายเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด สืบค้นหนังสืออนไลน์ และตอบคำถามให้กับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการห้องสมุดหรรษา

ห้องสมุดแผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปีการศึกษา 2556

อ่านเพิ่มเติม...